Otužovanie

Pomocou pravidelného pôsobenia chladu zvyšujeme odolnosť tela a lepšie znášanie nízkych teplôt. Nazývame to – OTUŽOVANIE. Samotné otužovanie neprináša len…
Menu